کابینت صنعتی

به نوعی از سبک های کابینت بندی کابینت صنعتی اطلاق میشود . این مدل ها برای نگه داری ملزومات مورد نیاز خطوط تولید صنعتی و عمدتا در کارخانه ها و کارگاه ها مورد استفاده قرار میگیرند.

بسته به نوع موادی که قرار است داخل کابینت صنعتی قرار گیرد و میزان وزنی که هر طبقه باید تحمل کند و البته سخت یا نرم بودن تجهیزات از متریال های مختلفی برای تولید این کابینت ها استفاده میشوند.

طرح های کابینت صنعتی

بزودی تعدادی از طرح های اجرا شده کابینت صنعتی و تصاویر طرح ها و اطلاعات بیشتر را در این صفحه قرار خواهیم داد.